หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-140230-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 609 Kb.
20060612-140234-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 445 Kb.
20060612-140238-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 633 Kb.
20060612-140240-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 459 Kb.
20060612-140242-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 456 Kb.
20060612-140248-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 472 Kb.
20060612-140254-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 464 Kb.
20060612-140300-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 613 Kb.
20060612-140308-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 594 Kb.
20060612-140308-King-60th-2.jpg
ขนาดไฟล์: 490 Kb.
20060612-140308-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 607 Kb.
20060612-140318-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 549 Kb.
20060612-140322-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 469 Kb.
20060612-140322-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 542 Kb.
20060612-140332-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 522 Kb.
20060612-140334-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 495 Kb.
20060612-140340-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 485 Kb.
20060612-140350-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 501 Kb.
20060612-140356-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 452 Kb.
20060612-140400-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 436 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)