หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-140104-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 441 Kb.
20060612-140110-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 410 Kb.
20060612-140112-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 477 Kb.
20060612-140114-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 383 Kb.
20060612-140118-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 440 Kb.
20060612-140120-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 400 Kb.
20060612-140124-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 457 Kb.
20060612-140124-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 696 Kb.
20060612-140128-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 597 Kb.
20060612-140134-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 601 Kb.
20060612-140140-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 588 Kb.
20060612-140152-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 518 Kb.
20060612-140154-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 478 Kb.
20060612-140158-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 403 Kb.
20060612-140218-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 379 Kb.
20060612-140218-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 551 Kb.
20060612-140226-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 417 Kb.
20060612-140226-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 608 Kb.
20060612-140228-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 542 Kb.
20060612-140230-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 504 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)