หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-135826-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 399 Kb.
20060612-135832-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 502 Kb.
20060612-135832-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 640 Kb.
20060612-135900-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 521 Kb.
20060612-135910-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 404 Kb.
20060612-135910-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 644 Kb.
20060612-135916-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 423 Kb.
20060612-135918-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 662 Kb.
20060612-135920-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 402 Kb.
20060612-135926-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 584 Kb.
20060612-135926-King-60th-2.jpg
ขนาดไฟล์: 651 Kb.
20060612-135926-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 415 Kb.
20060612-135950-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 432 Kb.
20060612-135956-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 467 Kb.
20060612-140002-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 452 Kb.
20060612-140010-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 465 Kb.
20060612-140018-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 379 Kb.
20060612-140024-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 606 Kb.
20060612-140028-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 649 Kb.
20060612-140100-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 450 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)