หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-135646-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 822 Kb.
20060612-135704-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 383 Kb.
20060612-135710-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 532 Kb.
20060612-135716-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 389 Kb.
20060612-135718-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 578 Kb.
20060612-135720-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 600 Kb.
20060612-135722-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 623 Kb.
20060612-135724-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 605 Kb.
20060612-135726-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 427 Kb.
20060612-135730-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 427 Kb.
20060612-135732-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 661 Kb.
20060612-135732-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 620 Kb.
20060612-135738-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 459 Kb.
20060612-135738-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 612 Kb.
20060612-135800-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 489 Kb.
20060612-135808-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 392 Kb.
20060612-135812-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 303 Kb.
20060612-135816-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 567 Kb.
20060612-135818-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 411 Kb.
20060612-135824-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 619 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)