หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-135356-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 415 Kb.
20060612-135406-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 629 Kb.
20060612-135416-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 642 Kb.
20060612-135424-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 458 Kb.
20060612-135428-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 458 Kb.
20060612-135436-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 663 Kb.
20060612-135438-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 627 Kb.
20060612-135442-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 425 Kb.
20060612-135444-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 338 Kb.
20060612-135502-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 407 Kb.
20060612-135508-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 417 Kb.
20060612-135532-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 387 Kb.
20060612-135548-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 542 Kb.
20060612-135550-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 439 Kb.
20060612-135552-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 594 Kb.
20060612-135612-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 585 Kb.
20060612-135618-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 649 Kb.
20060612-135620-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 405 Kb.
20060612-135622-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 624 Kb.
20060612-135628-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 491 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)