หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-135044-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 372 Kb.
20060612-135102-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 394 Kb.
20060612-135132-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 746 Kb.
20060612-135200-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 408 Kb.
20060612-135214-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 441 Kb.
20060612-135234-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 568 Kb.
20060612-135236-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 557 Kb.
20060612-135242-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 445 Kb.
20060612-135248-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 537 Kb.
20060612-135308-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 557 Kb.
20060612-135310-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 695 Kb.
20060612-135312-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 508 Kb.
20060612-135316-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 533 Kb.
20060612-135320-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 395 Kb.
20060612-135320-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 523 Kb.
20060612-135322-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 460 Kb.
20060612-135338-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 612 Kb.
20060612-135344-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 582 Kb.
20060612-135350-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 472 Kb.
20060612-135354-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 447 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)