หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-142158-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 659 Kb.
20060612-142208-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 596 Kb.
20060612-142216-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 594 Kb.
20060612-142238-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 579 Kb.
20060612-142252-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 538 Kb.
20060612-142334-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 623 Kb.
20060612-142348-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 364 Kb.
20060612-142422-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 430 Kb.
20060612-142522-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 393 Kb.
20060612-142610-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 433 Kb.
20060612-142650-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 615 Kb.
20060612-142716-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 308 Kb.
20060612-142744-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 734 Kb.
20060612-142904-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 361 Kb.
20060612-142918-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 745 Kb.
20060612-143206-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 651 Kb.
20060612-143238-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 397 Kb.
20060612-143326-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 305 Kb.
20060612-143414-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 560 Kb.
20060612-143432-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 587 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26