หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-141920-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 622 Kb.
20060612-141924-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 631 Kb.
20060612-141932-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 632 Kb.
20060612-141944-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 704 Kb.
20060612-141958-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 648 Kb.
20060612-142020-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 628 Kb.
20060612-142028-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 627 Kb.
20060612-142030-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 589 Kb.
20060612-142032-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 587 Kb.
20060612-142040-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 546 Kb.
20060612-142050-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 645 Kb.
20060612-142104-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 524 Kb.
20060612-142110-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 468 Kb.
20060612-142118-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 606 Kb.
20060612-142120-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 716 Kb.
20060612-142120-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 762 Kb.
20060612-142128-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 366 Kb.
20060612-142128-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 624 Kb.
20060612-142138-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 397 Kb.
20060612-142156-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 589 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>