หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-134030-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 443 Kb.
20060612-134132-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 470 Kb.
20060612-134144-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 687 Kb.
20060612-134206-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 929 Kb.
20060612-134234-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 560 Kb.
20060612-134318-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 568 Kb.
20060612-134324-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 538 Kb.
20060612-134332-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 536 Kb.
20060612-134408-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 558 Kb.
20060612-134408-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 655 Kb.
20060612-134454-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 403 Kb.
20060612-134456-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 435 Kb.
20060612-134508-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 511 Kb.
20060612-134520-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 519 Kb.
20060612-134536-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 514 Kb.
20060612-134544-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 521 Kb.
20060612-134546-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 622 Kb.
20060612-134552-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 528 Kb.
20060612-134558-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 470 Kb.
20060612-134558-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 485 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)