หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-141726-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 546 Kb.
20060612-141732-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 594 Kb.
20060612-141740-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 434 Kb.
20060612-141740-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 596 Kb.
20060612-141746-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 486 Kb.
20060612-141746-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 660 Kb.
20060612-141748-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 624 Kb.
20060612-141748-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 556 Kb.
20060612-141750-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 635 Kb.
20060612-141752-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 456 Kb.
20060612-141758-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 439 Kb.
20060612-141800-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 554 Kb.
20060612-141804-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 729 Kb.
20060612-141840-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 485 Kb.
20060612-141848-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 560 Kb.
20060612-141850-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 556 Kb.
20060612-141856-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 555 Kb.
20060612-141904-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 552 Kb.
20060612-141908-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 614 Kb.
20060612-141914-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 546 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>