หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-141618-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 487 Kb.
20060612-141622-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 578 Kb.
20060612-141624-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 537 Kb.
20060612-141628-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 456 Kb.
20060612-141628-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 525 Kb.
20060612-141640-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 432 Kb.
20060612-141646-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 490 Kb.
20060612-141650-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 408 Kb.
20060612-141652-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 578 Kb.
20060612-141652-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 548 Kb.
20060612-141654-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 526 Kb.
20060612-141656-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 478 Kb.
20060612-141656-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 541 Kb.
20060612-141702-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 427 Kb.
20060612-141704-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 380 Kb.
20060612-141704-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 454 Kb.
20060612-141708-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 494 Kb.
20060612-141710-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 530 Kb.
20060612-141720-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 500 Kb.
20060612-141722-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 513 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>