หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-141418-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 428 Kb.
20060612-141434-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 542 Kb.
20060612-141440-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 600 Kb.
20060612-141452-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 540 Kb.
20060612-141454-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 549 Kb.
20060612-141456-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 543 Kb.
20060612-141506-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 573 Kb.
20060612-141510-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 519 Kb.
20060612-141510-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 543 Kb.
20060612-141516-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 524 Kb.
20060612-141524-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 642 Kb.
20060612-141530-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 478 Kb.
20060612-141532-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 523 Kb.
20060612-141540-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 494 Kb.
20060612-141546-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 503 Kb.
20060612-141552-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 483 Kb.
20060612-141608-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 597 Kb.
20060612-141614-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 457 Kb.
20060612-141616-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 516 Kb.
20060612-141618-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 589 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>