หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-141210-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 602 Kb.
20060612-141218-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 597 Kb.
20060612-141222-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 493 Kb.
20060612-141226-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 509 Kb.
20060612-141228-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 507 Kb.
20060612-141254-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 469 Kb.
20060612-141254-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 516 Kb.
20060612-141300-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 505 Kb.
20060612-141300-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 510 Kb.
20060612-141304-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 479 Kb.
20060612-141304-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 507 Kb.
20060612-141308-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 432 Kb.
20060612-141312-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 500 Kb.
20060612-141312-King-60th-2.jpg
ขนาดไฟล์: 540 Kb.
20060612-141312-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 566 Kb.
20060612-141316-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 604 Kb.
20060612-141328-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 578 Kb.
20060612-141332-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 597 Kb.
20060612-141336-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 492 Kb.
20060612-141412-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 466 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>