หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-140624-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 508 Kb.
20060612-140624-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 575 Kb.
20060612-140630-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 478 Kb.
20060612-140630-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 578 Kb.
20060612-140632-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 618 Kb.
20060612-140634-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 457 Kb.
20060612-140640-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 517 Kb.
20060612-140644-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 467 Kb.
20060612-140650-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 653 Kb.
20060612-140658-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 422 Kb.
20060612-140702-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 409 Kb.
20060612-140706-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 463 Kb.
20060612-140710-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 383 Kb.
20060612-140714-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 431 Kb.
20060612-140718-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 549 Kb.
20060612-140744-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 590 Kb.
20060612-140746-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 514 Kb.
20060612-140748-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 411 Kb.
20060612-140748-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 566 Kb.
20060612-140752-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 368 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>