หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-140506-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 469 Kb.
20060612-140508-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 434 Kb.
20060612-140508-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 543 Kb.
20060612-140510-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 459 Kb.
20060612-140514-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 634 Kb.
20060612-140514-King-60th-2.jpg
ขนาดไฟล์: 455 Kb.
20060612-140514-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 490 Kb.
20060612-140524-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 673 Kb.
20060612-140538-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 439 Kb.
20060612-140544-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 432 Kb.
20060612-140544-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 447 Kb.
20060612-140552-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 434 Kb.
20060612-140556-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 473 Kb.
20060612-140602-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 421 Kb.
20060612-140606-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 576 Kb.
20060612-140612-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 485 Kb.
20060612-140614-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 553 Kb.
20060612-140618-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 468 Kb.
20060612-140620-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 471 Kb.
20060612-140622-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 473 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>