หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-115432-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 2128 Kb.
20060612-115620-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1916 Kb.
20060612-115758-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1671 Kb.
20060612-121710-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1141 Kb.
20060612-130242-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 588 Kb.
20060612-130434-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 579 Kb.
20060612-130622-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 919 Kb.
20060612-130840-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 436 Kb.
20060612-130842-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 322 Kb.
20060612-130912-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 595 Kb.
20060612-130942-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 438 Kb.
20060612-131358-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 831 Kb.
20060612-131422-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 745 Kb.
20060612-132726-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 778 Kb.
20060612-133246-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 822 Kb.
20060612-133630-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 390 Kb.
20060612-133634-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 390 Kb.
20060612-133636-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 408 Kb.
20060612-133640-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 445 Kb.
20060612-134016-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 366 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>