หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-140104-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 171 Kb.
20060612-140110-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 162 Kb.
20060612-140112-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 182 Kb.
20060612-140114-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 153 Kb.
20060612-140118-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 171 Kb.
20060612-140120-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 142 Kb.
20060612-140124-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 174 Kb.
20060612-140124-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 254 Kb.
20060612-140128-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 220 Kb.
20060612-140134-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 223 Kb.
20060612-140140-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 219 Kb.
20060612-140152-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 198 Kb.
20060612-140154-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 184 Kb.
20060612-140158-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 144 Kb.
20060612-140218-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 154 Kb.
20060612-140218-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 203 Kb.
20060612-140226-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 167 Kb.
20060612-140226-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 227 Kb.
20060612-140228-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 207 Kb.
20060612-140230-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 192 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)