หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-135826-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 160 Kb.
20060612-135832-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 186 Kb.
20060612-135832-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 237 Kb.
20060612-135900-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 189 Kb.
20060612-135910-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 164 Kb.
20060612-135910-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 237 Kb.
20060612-135916-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 170 Kb.
20060612-135918-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 245 Kb.
20060612-135920-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 143 Kb.
20060612-135926-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 218 Kb.
20060612-135926-King-60th-2.jpg
ขนาดไฟล์: 240 Kb.
20060612-135926-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 150 Kb.
20060612-135950-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 173 Kb.
20060612-135956-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 184 Kb.
20060612-140002-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 177 Kb.
20060612-140010-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 179 Kb.
20060612-140018-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 147 Kb.
20060612-140024-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060612-140028-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 240 Kb.
20060612-140100-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 174 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)