หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-135646-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 281 Kb.
20060612-135704-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 156 Kb.
20060612-135710-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 200 Kb.
20060612-135716-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 157 Kb.
20060612-135718-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 214 Kb.
20060612-135720-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060612-135722-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 232 Kb.
20060612-135724-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 229 Kb.
20060612-135726-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 168 Kb.
20060612-135730-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 167 Kb.
20060612-135732-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 245 Kb.
20060612-135732-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 229 Kb.
20060612-135738-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 172 Kb.
20060612-135738-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 221 Kb.
20060612-135800-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 184 Kb.
20060612-135808-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 159 Kb.
20060612-135812-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 111 Kb.
20060612-135816-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 218 Kb.
20060612-135818-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 166 Kb.
20060612-135824-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 229 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)