หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-135356-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 166 Kb.
20060612-135406-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 234 Kb.
20060612-135416-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 238 Kb.
20060612-135424-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 180 Kb.
20060612-135428-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 172 Kb.
20060612-135436-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 245 Kb.
20060612-135438-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 233 Kb.
20060612-135442-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 154 Kb.
20060612-135444-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 141 Kb.
20060612-135502-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 145 Kb.
20060612-135508-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 166 Kb.
20060612-135532-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 156 Kb.
20060612-135548-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 202 Kb.
20060612-135550-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 165 Kb.
20060612-135552-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 221 Kb.
20060612-135612-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 212 Kb.
20060612-135618-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 245 Kb.
20060612-135620-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 157 Kb.
20060612-135622-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 233 Kb.
20060612-135628-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 190 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)