หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-135044-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 160 Kb.
20060612-135102-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 157 Kb.
20060612-135132-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 276 Kb.
20060612-135200-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 155 Kb.
20060612-135214-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 162 Kb.
20060612-135234-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 213 Kb.
20060612-135236-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 211 Kb.
20060612-135242-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 161 Kb.
20060612-135248-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 197 Kb.
20060612-135308-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 208 Kb.
20060612-135310-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 255 Kb.
20060612-135312-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 186 Kb.
20060612-135316-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 195 Kb.
20060612-135320-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 170 Kb.
20060612-135320-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 192 Kb.
20060612-135322-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 175 Kb.
20060612-135338-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 231 Kb.
20060612-135344-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 222 Kb.
20060612-135350-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 196 Kb.
20060612-135354-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 187 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)