หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-134616-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 119 Kb.
20060612-134646-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 149 Kb.
20060612-134706-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 178 Kb.
20060612-134722-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 161 Kb.
20060612-134722-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 144 Kb.
20060612-134734-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 133 Kb.
20060612-134740-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 166 Kb.
20060612-134744-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 150 Kb.
20060612-134752-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 204 Kb.
20060612-134756-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 156 Kb.
20060612-134758-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 184 Kb.
20060612-134810-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 139 Kb.
20060612-134814-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 167 Kb.
20060612-134842-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 209 Kb.
20060612-134850-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 156 Kb.
20060612-134906-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 161 Kb.
20060612-134920-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 146 Kb.
20060612-134944-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 163 Kb.
20060612-135028-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 123 Kb.
20060612-135036-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 143 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)