หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-142158-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 244 Kb.
20060612-142208-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060612-142216-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060612-142238-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 222 Kb.
20060612-142252-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 222 Kb.
20060612-142334-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060612-142348-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 132 Kb.
20060612-142422-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 172 Kb.
20060612-142522-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 147 Kb.
20060612-142610-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 185 Kb.
20060612-142650-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 191 Kb.
20060612-142716-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 108 Kb.
20060612-142744-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 251 Kb.
20060612-142904-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 137 Kb.
20060612-142918-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 260 Kb.
20060612-143206-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 217 Kb.
20060612-143238-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 144 Kb.
20060612-143326-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 111 Kb.
20060612-143414-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 221 Kb.
20060612-143432-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 226 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26