หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-141726-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 213 Kb.
20060612-141732-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060612-141740-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 175 Kb.
20060612-141740-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 226 Kb.
20060612-141746-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 192 Kb.
20060612-141746-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 245 Kb.
20060612-141748-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 233 Kb.
20060612-141748-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 207 Kb.
20060612-141750-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 235 Kb.
20060612-141752-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 181 Kb.
20060612-141758-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 174 Kb.
20060612-141800-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 204 Kb.
20060612-141804-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 268 Kb.
20060612-141840-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 190 Kb.
20060612-141848-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 208 Kb.
20060612-141850-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 215 Kb.
20060612-141856-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 213 Kb.
20060612-141904-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 211 Kb.
20060612-141908-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 235 Kb.
20060612-141914-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 215 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>