หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-141618-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 176 Kb.
20060612-141622-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 213 Kb.
20060612-141624-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 207 Kb.
20060612-141628-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 179 Kb.
20060612-141628-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 203 Kb.
20060612-141640-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 172 Kb.
20060612-141646-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 188 Kb.
20060612-141650-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 165 Kb.
20060612-141652-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 223 Kb.
20060612-141652-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 207 Kb.
20060612-141654-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 193 Kb.
20060612-141656-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 191 Kb.
20060612-141656-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 198 Kb.
20060612-141702-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 171 Kb.
20060612-141704-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 153 Kb.
20060612-141704-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 178 Kb.
20060612-141708-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 195 Kb.
20060612-141710-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 197 Kb.
20060612-141720-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 182 Kb.
20060612-141722-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 200 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>