หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-141418-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 170 Kb.
20060612-141434-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 210 Kb.
20060612-141440-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 222 Kb.
20060612-141452-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 202 Kb.
20060612-141454-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 205 Kb.
20060612-141456-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 203 Kb.
20060612-141506-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 214 Kb.
20060612-141510-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 194 Kb.
20060612-141510-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 203 Kb.
20060612-141516-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 196 Kb.
20060612-141524-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 236 Kb.
20060612-141530-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 185 Kb.
20060612-141532-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 195 Kb.
20060612-141540-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 193 Kb.
20060612-141546-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 192 Kb.
20060612-141552-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 182 Kb.
20060612-141608-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060612-141614-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 180 Kb.
20060612-141616-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 184 Kb.
20060612-141618-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 222 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>