หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-141210-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 227 Kb.
20060612-141218-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 224 Kb.
20060612-141222-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 192 Kb.
20060612-141226-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 199 Kb.
20060612-141228-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 199 Kb.
20060612-141254-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 183 Kb.
20060612-141254-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 197 Kb.
20060612-141300-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 191 Kb.
20060612-141300-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 192 Kb.
20060612-141304-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 188 Kb.
20060612-141304-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 191 Kb.
20060612-141308-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 173 Kb.
20060612-141312-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 190 Kb.
20060612-141312-King-60th-2.jpg
ขนาดไฟล์: 209 Kb.
20060612-141312-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 211 Kb.
20060612-141316-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060612-141328-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 217 Kb.
20060612-141332-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 222 Kb.
20060612-141336-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 193 Kb.
20060612-141412-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 181 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>