หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-141010-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 195 Kb.
20060612-141012-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 194 Kb.
20060612-141014-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 192 Kb.
20060612-141016-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 229 Kb.
20060612-141018-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 193 Kb.
20060612-141030-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 210 Kb.
20060612-141032-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 179 Kb.
20060612-141050-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 176 Kb.
20060612-141054-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 204 Kb.
20060612-141058-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 199 Kb.
20060612-141112-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 222 Kb.
20060612-141122-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 180 Kb.
20060612-141124-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 177 Kb.
20060612-141128-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 182 Kb.
20060612-141128-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 185 Kb.
20060612-141140-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 191 Kb.
20060612-141144-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 192 Kb.
20060612-141146-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 190 Kb.
20060612-141150-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 187 Kb.
20060612-141154-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 215 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>