หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-140926-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 195 Kb.
20060612-140930-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 198 Kb.
20060612-140930-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 173 Kb.
20060612-140940-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 165 Kb.
20060612-140946-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 234 Kb.
20060612-140946-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 172 Kb.
20060612-140948-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 183 Kb.
20060612-140948-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 156 Kb.
20060612-140950-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 217 Kb.
20060612-140952-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 182 Kb.
20060612-140958-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 202 Kb.
20060612-140958-King-60th-2.jpg
ขนาดไฟล์: 182 Kb.
20060612-140958-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 224 Kb.
20060612-141000-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 201 Kb.
20060612-141002-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 190 Kb.
20060612-141002-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 226 Kb.
20060612-141006-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 190 Kb.
20060612-141008-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 188 Kb.
20060612-141008-King-60th-2.jpg
ขนาดไฟล์: 190 Kb.
20060612-141008-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 188 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>