หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-140758-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 156 Kb.
20060612-140802-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 154 Kb.
20060612-140802-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 180 Kb.
20060612-140822-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 173 Kb.
20060612-140824-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 175 Kb.
20060612-140830-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 167 Kb.
20060612-140838-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 202 Kb.
20060612-140842-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 179 Kb.
20060612-140846-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 183 Kb.
20060612-140848-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 183 Kb.
20060612-140854-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 179 Kb.
20060612-140854-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 186 Kb.
20060612-140858-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 212 Kb.
20060612-140900-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 187 Kb.
20060612-140908-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 156 Kb.
20060612-140908-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 213 Kb.
20060612-140910-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 185 Kb.
20060612-140914-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 169 Kb.
20060612-140922-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 154 Kb.
20060612-140922-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 200 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>