หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-140624-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 202 Kb.
20060612-140624-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 219 Kb.
20060612-140630-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 192 Kb.
20060612-140630-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 217 Kb.
20060612-140632-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 232 Kb.
20060612-140634-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 185 Kb.
20060612-140640-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 200 Kb.
20060612-140644-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 185 Kb.
20060612-140650-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 236 Kb.
20060612-140658-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 162 Kb.
20060612-140702-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 170 Kb.
20060612-140706-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 184 Kb.
20060612-140710-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 162 Kb.
20060612-140714-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 176 Kb.
20060612-140718-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 201 Kb.
20060612-140744-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 221 Kb.
20060612-140746-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 201 Kb.
20060612-140748-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 172 Kb.
20060612-140748-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 214 Kb.
20060612-140752-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 159 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>