หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-140506-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 183 Kb.
20060612-140508-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 169 Kb.
20060612-140508-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 195 Kb.
20060612-140510-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 171 Kb.
20060612-140514-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 234 Kb.
20060612-140514-King-60th-2.jpg
ขนาดไฟล์: 177 Kb.
20060612-140514-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 179 Kb.
20060612-140524-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 248 Kb.
20060612-140538-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 173 Kb.
20060612-140544-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 167 Kb.
20060612-140544-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 172 Kb.
20060612-140552-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 167 Kb.
20060612-140556-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 182 Kb.
20060612-140602-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 167 Kb.
20060612-140606-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 208 Kb.
20060612-140612-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 187 Kb.
20060612-140614-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 208 Kb.
20060612-140618-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 178 Kb.
20060612-140620-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 179 Kb.
20060612-140622-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 179 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>