หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-140400-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 223 Kb.
20060612-140402-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 206 Kb.
20060612-140404-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 178 Kb.
20060612-140404-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 195 Kb.
20060612-140412-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 238 Kb.
20060612-140412-King-60th-2.jpg
ขนาดไฟล์: 171 Kb.
20060612-140412-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 194 Kb.
20060612-140416-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 177 Kb.
20060612-140420-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 233 Kb.
20060612-140424-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 194 Kb.
20060612-140442-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060612-140444-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 194 Kb.
20060612-140446-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 234 Kb.
20060612-140448-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 168 Kb.
20060612-140452-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 182 Kb.
20060612-140456-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 186 Kb.
20060612-140458-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 179 Kb.
20060612-140458-King-60th-2.jpg
ขนาดไฟล์: 170 Kb.
20060612-140458-King-60th-3.jpg
ขนาดไฟล์: 151 Kb.
20060612-140458-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 194 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>