หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-115432-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 736 Kb.
20060612-115620-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 657 Kb.
20060612-115758-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 586 Kb.
20060612-121710-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 387 Kb.
20060612-130242-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 227 Kb.
20060612-130434-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 222 Kb.
20060612-130622-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 295 Kb.
20060612-130840-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 166 Kb.
20060612-130842-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 126 Kb.
20060612-130912-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 211 Kb.
20060612-130942-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 171 Kb.
20060612-131358-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 295 Kb.
20060612-131422-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 266 Kb.
20060612-132726-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 279 Kb.
20060612-133246-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 276 Kb.
20060612-133630-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 140 Kb.
20060612-133634-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 148 Kb.
20060612-133636-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 145 Kb.
20060612-133640-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 160 Kb.
20060612-134016-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 134 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>