หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060610-201712-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 682 Kb.
20060610-201718-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 651 Kb.
20060610-201742-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 646 Kb.
20060610-201748-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 811 Kb.
20060610-201748-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 625 Kb.
20060610-201852-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 743 Kb.
20060610-201902-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 731 Kb.
20060610-201902-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 665 Kb.
20060610-201908-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 763 Kb.
20060610-201908-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 655 Kb.
20060610-202106-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 951 Kb.
20060610-202136-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 948 Kb.
20060610-202146-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1017 Kb.
20060610-202148-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 859 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5