หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060610-182922-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 812 Kb.
20060610-182924-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 776 Kb.
20060610-182930-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 889 Kb.
20060610-183916-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 770 Kb.
20060610-183938-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 864 Kb.
20060610-184304-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 956 Kb.
20060610-184606-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 897 Kb.
20060610-184622-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1629 Kb.
20060610-185146-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 796 Kb.
20060610-185210-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 712 Kb.
20060610-185436-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 689 Kb.
20060610-193114-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 927 Kb.
20060610-193748-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 673 Kb.
20060610-195538-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 701 Kb.
20060610-195722-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 878 Kb.
20060610-195822-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 951 Kb.
20060610-201252-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 474 Kb.
20060610-201324-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 455 Kb.
20060610-201630-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 660 Kb.
20060610-201646-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 688 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5