หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060610-180414-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 591 Kb.
20060610-180556-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 612 Kb.
20060610-181406-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 739 Kb.
20060610-181410-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 834 Kb.
20060610-181430-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 794 Kb.
20060610-181516-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 872 Kb.
20060610-181546-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 770 Kb.
20060610-181602-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1034 Kb.
20060610-181606-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 960 Kb.
20060610-181610-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 917 Kb.
20060610-181612-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 838 Kb.
20060610-181724-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 788 Kb.
20060610-181824-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 795 Kb.
20060610-182206-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 865 Kb.
20060610-182302-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 875 Kb.
20060610-182546-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 678 Kb.
20060610-182732-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 629 Kb.
20060610-182808-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 696 Kb.
20060610-182922-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 780 Kb.
20060610-182922-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 796 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5