หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060610-163634-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 688 Kb.
20060610-164538-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 567 Kb.
20060610-164754-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 537 Kb.
20060610-164852-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 913 Kb.
20060610-164858-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 787 Kb.
20060610-164902-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 849 Kb.
20060610-165516-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 549 Kb.
20060610-165728-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 828 Kb.
20060610-165754-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 948 Kb.
20060610-170754-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 727 Kb.
20060610-170906-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1198 Kb.
20060610-172710-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 499 Kb.
20060610-172738-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 877 Kb.
20060610-172838-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1067 Kb.
20060610-172842-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 903 Kb.
20060610-173130-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 558 Kb.
20060610-173440-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 751 Kb.
20060610-173510-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 515 Kb.
20060610-174050-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 730 Kb.
20060610-180342-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 595 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5