หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060610-150612-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1555 Kb.
20060610-150904-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 609 Kb.
20060610-150958-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 685 Kb.
20060610-151448-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1535 Kb.
20060610-151850-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 834 Kb.
20060610-153154-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 895 Kb.
20060610-153420-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 465 Kb.
20060610-153456-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 666 Kb.
20060610-154414-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 595 Kb.
20060610-154418-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 636 Kb.
20060610-155702-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 711 Kb.
20060610-155734-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 534 Kb.
20060610-162346-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 529 Kb.
20060610-162402-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1500 Kb.
20060610-162602-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 557 Kb.
20060610-162628-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 980 Kb.
20060610-162728-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1636 Kb.
20060610-162746-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 492 Kb.
20060610-162840-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 518 Kb.
20060610-162850-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 971 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5