หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060610-201712-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060610-201718-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 217 Kb.
20060610-201742-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 206 Kb.
20060610-201748-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 259 Kb.
20060610-201748-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 199 Kb.
20060610-201852-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 243 Kb.
20060610-201902-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 242 Kb.
20060610-201902-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 227 Kb.
20060610-201908-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 249 Kb.
20060610-201908-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 219 Kb.
20060610-202106-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 276 Kb.
20060610-202136-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 286 Kb.
20060610-202146-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 295 Kb.
20060610-202148-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 266 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5