หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060610-182922-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 293 Kb.
20060610-182924-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 274 Kb.
20060610-182930-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 323 Kb.
20060610-183916-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 277 Kb.
20060610-183938-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 300 Kb.
20060610-184304-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 336 Kb.
20060610-184606-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 317 Kb.
20060610-184622-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 562 Kb.
20060610-185146-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 291 Kb.
20060610-185210-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 260 Kb.
20060610-185436-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 258 Kb.
20060610-193114-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 330 Kb.
20060610-193748-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 248 Kb.
20060610-195538-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 254 Kb.
20060610-195722-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 311 Kb.
20060610-195822-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 308 Kb.
20060610-201252-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 150 Kb.
20060610-201324-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 146 Kb.
20060610-201630-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 242 Kb.
20060610-201646-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 258 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5