หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060610-180414-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 219 Kb.
20060610-180556-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 224 Kb.
20060610-181406-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 277 Kb.
20060610-181410-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 304 Kb.
20060610-181430-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 288 Kb.
20060610-181516-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 317 Kb.
20060610-181546-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 287 Kb.
20060610-181602-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 355 Kb.
20060610-181606-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 333 Kb.
20060610-181610-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 330 Kb.
20060610-181612-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 305 Kb.
20060610-181724-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 287 Kb.
20060610-181824-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 282 Kb.
20060610-182206-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 312 Kb.
20060610-182302-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 309 Kb.
20060610-182546-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 252 Kb.
20060610-182732-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 236 Kb.
20060610-182808-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 262 Kb.
20060610-182922-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 279 Kb.
20060610-182922-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 286 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5