หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060610-163634-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 239 Kb.
20060610-164538-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 214 Kb.
20060610-164754-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 208 Kb.
20060610-164852-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 311 Kb.
20060610-164858-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 271 Kb.
20060610-164902-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 289 Kb.
20060610-165516-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 201 Kb.
20060610-165728-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 308 Kb.
20060610-165754-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 346 Kb.
20060610-170754-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 258 Kb.
20060610-170906-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 421 Kb.
20060610-172710-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 190 Kb.
20060610-172738-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 322 Kb.
20060610-172838-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 336 Kb.
20060610-172842-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 281 Kb.
20060610-173130-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 206 Kb.
20060610-173440-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 269 Kb.
20060610-173510-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 202 Kb.
20060610-174050-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 271 Kb.
20060610-180342-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 228 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5