หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060610-150612-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 494 Kb.
20060610-150904-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060610-150958-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 249 Kb.
20060610-151448-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 499 Kb.
20060610-151850-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 286 Kb.
20060610-153154-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 313 Kb.
20060610-153420-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 173 Kb.
20060610-153456-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 241 Kb.
20060610-154414-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 220 Kb.
20060610-154418-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 231 Kb.
20060610-155702-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 246 Kb.
20060610-155734-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 193 Kb.
20060610-162346-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 208 Kb.
20060610-162402-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 551 Kb.
20060610-162602-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 203 Kb.
20060610-162628-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 356 Kb.
20060610-162728-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 595 Kb.
20060610-162746-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 184 Kb.
20060610-162840-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 189 Kb.
20060610-162850-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 349 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5