หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060609-120456-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 511 Kb.
20060609-120504-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 574 Kb.
20060609-120510-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 598 Kb.
20060609-120512-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 556 Kb.
20060609-120548-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 575 Kb.
20060609-120556-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 549 Kb.
20060609-120612-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 605 Kb.
20060609-120624-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 498 Kb.
20060609-120624-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 528 Kb.
20060609-120626-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 494 Kb.
20060609-120628-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 564 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5