หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060609-113000-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 527 Kb.
20060609-113120-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 550 Kb.
20060609-113210-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 774 Kb.
20060609-113242-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 918 Kb.
20060609-113246-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 937 Kb.
20060609-113300-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 793 Kb.
20060609-113310-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 925 Kb.
20060609-113330-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 946 Kb.
20060609-113856-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 1376 Kb.
20060609-113856-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1439 Kb.
20060609-113938-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1151 Kb.
20060609-114420-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 658 Kb.
20060609-114742-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1650 Kb.
20060609-114828-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1301 Kb.
20060609-115108-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1259 Kb.
20060609-115418-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 774 Kb.
20060609-115828-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 477 Kb.
20060609-115852-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 946 Kb.
20060609-115908-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1000 Kb.
20060609-120338-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 486 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5