หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060609-103936-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 698 Kb.
20060609-105204-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1365 Kb.
20060609-110748-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 423 Kb.
20060609-110758-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 625 Kb.
20060609-110804-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 644 Kb.
20060609-110832-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1144 Kb.
20060609-110848-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 586 Kb.
20060609-111044-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 670 Kb.
20060609-112104-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 899 Kb.
20060609-112122-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1059 Kb.
20060609-112256-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 500 Kb.
20060609-112258-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 494 Kb.
20060609-112404-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 466 Kb.
20060609-112602-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 797 Kb.
20060609-112704-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 553 Kb.
20060609-112722-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 888 Kb.
20060609-112728-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 881 Kb.
20060609-112834-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 764 Kb.
20060609-112906-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 953 Kb.
20060609-112940-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 604 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5