หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060609-102548-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 780 Kb.
20060609-102610-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 757 Kb.
20060609-102716-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 584 Kb.
20060609-102932-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 637 Kb.
20060609-102938-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 717 Kb.
20060609-103016-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 728 Kb.
20060609-103024-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 610 Kb.
20060609-103028-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 616 Kb.
20060609-103032-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 595 Kb.
20060609-103036-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 544 Kb.
20060609-103042-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 579 Kb.
20060609-103052-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 677 Kb.
20060609-103054-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 645 Kb.
20060609-103146-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 669 Kb.
20060609-103202-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 535 Kb.
20060609-103206-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 698 Kb.
20060609-103322-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 749 Kb.
20060609-103406-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 669 Kb.
20060609-103606-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 834 Kb.
20060609-103714-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 661 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5