หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060609-082950-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 590 Kb.
20060609-094150-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1314 Kb.
20060609-094900-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 509 Kb.
20060609-101008-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 632 Kb.
20060609-101016-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 666 Kb.
20060609-101506-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 735 Kb.
20060609-101512-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 562 Kb.
20060609-101838-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 838 Kb.
20060609-101848-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 469 Kb.
20060609-101854-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 776 Kb.
20060609-101916-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 556 Kb.
20060609-101928-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 451 Kb.
20060609-101944-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 503 Kb.
20060609-102034-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 530 Kb.
20060609-102052-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 614 Kb.
20060609-102158-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 847 Kb.
20060609-102242-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 528 Kb.
20060609-102508-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 545 Kb.
20060609-102518-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 632 Kb.
20060609-102528-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 777 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5