หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5    
ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060609-120456-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 184 Kb.
20060609-120504-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 195 Kb.
20060609-120510-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 198 Kb.
20060609-120512-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 192 Kb.
20060609-120548-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 194 Kb.
20060609-120556-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 192 Kb.
20060609-120612-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 199 Kb.
20060609-120624-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 171 Kb.
20060609-120624-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 174 Kb.
20060609-120626-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 171 Kb.
20060609-120628-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 185 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5